English-Turkish translations for adjective:

sıfat · other translations

adjective sıfat

It's a compound adjective.

Bu bir bileşik sıfat.

Oh, God, don't you know any other adjectives?

Tanrım! Hiç başka sıfat bilmez misin sen?

Well, not to be a stickler, but "murderer" isn't an adjective.

Detaya takıldığımdan değil ama "katil" kelimesi bir sıfat değil!

Click to see more example sentences