English-Turkish translations for adjoin:

yan yana · bitişik olmak · other translations

adjoin yan yana

Yes, we can get you two adjoining rooms.

Evet, size yan yana iki oda verebiliriz.

My room adjoins Mrs. Alison's.

Odam, bayan Alison'ınkinin yanında.

adjoin bitişik olmak

Oh, with an adjoining room for my

Bir de şeyim için bitişik bir oda olacak.