English-Turkish translations for adjunct:

ek · other translations

adjunct ek

All actions authorised by Adjunct Chairman Oren Goodchild.

Bütün operasyonlara Ek Başkan Oren Goodchild tarafından izin verildi.

Seven of Nine, Tertiary Adjunct of Unimatrix Zero One.

Seven of Nine, Unimatris Sıfır Bir'e üçüncü dereceden ek.

Tertiary Adjunct of Unimatrix Zero One.

Unimatris Sıfır Bir'in üçüncü eki.