English-Turkish translations for adjustment:

ayarlama · uyum · alışma · düzeltme · ayar · düzenleme · adaptasyon · other translations

adjustment ayarlama

And it's been a real adjustment for me, you know, the difference in lifestyle.

Ve bir gerçek oldu Benim için ayarlama, Eğer yaşam tarzı farkı biliyorum.

Oh, an adjustment here, an adjustment there.

Oh, bir ayarlama buraya, bir ayarlama oraya.

Okay, I may have made a few small adjustments.

Tamam, bir iki küçük ayarlama yapmış olabilirim.

Click to see more example sentences
adjustment uyum

Early diagnosis and special training did help Tam adjust, but he has some problems.

Erken tanı ve özel eğitim Tam'in uyum sağlamasına yardımcı oldu, ama onun da bazı sorunları var.

Yes, there might be a temporary adjustment process.

Evet, geçici bir uyum sağlama süreci olabilir.

There's a slight adjustment period.

Ufak bir uyum sağlama periyodu bu.

Click to see more example sentences
adjustment alışma

It's an adjustment, there's no doubt about that.

Bu bir alışma süreci, buna hiç şüphe yok.

This is our adjustment period.

Bu bizim alışma dönemimiz.

It's just an adjustment.

Bu bir alışma süreci.

Click to see more example sentences
adjustment düzeltme

That was one race, and I've made some adjustments, Charlie.

Tek bir yarışta öyle oldu ve bazı düzeltmeler yaptım, Charlie.

Well, it's definitely been a big adjustment.

Evet. Bu kesinlikle büyük bir düzeltme olurdu.

It's a huge adjustment.

Bu büyük bir düzeltme.

Click to see more example sentences
adjustment ayar

Looks like that robot arm needs a little adjustment.

Görünüşe göre robot kola biraz ayar lazım.

Look, not a scratch oh, the starter needs adjusting.

Bak, bir çizik bile yok oh, marş ayarı gerekiyor.

Success requires some adjustment in that department.

Başarı gerektirir Bu bölümde bazı ayar.

Click to see more example sentences
adjustment düzenleme

This is a serious adjustment.

Bu çok ciddi bir düzenleme.

I made an adjustment.

Ben bir düzenleme yaptım.

So I made some adjustments.

Ve bazı düzenlemeler yaptım.

Click to see more example sentences
adjustment adaptasyon

Well, so it's a huge, huge adjustment for her.

Onun için çok büyük bir adaptasyon oldu.

It's an adjustment for everybody.

Herkes için bir adaptasyon.

Life on the ship is an adjustment for everyone.

Gemide yaşam herkes için büyük bir adaptasyon.

Click to see more example sentences