English-Turkish translations for admin:

yönetici · yönetim · idare · other translations

admin yönetici

Admin failure java select"?

Yönetici yetersiz. Java'yı seçin

Always change your default admin password.

Her zaman varsayılan yönetici şifreni değiştir.

admin yönetim

But Security has invoiced Admin. for Tuttle, Archibald, heating engineer.

Ama Güvenlik, Yönetim'e ısıtma mühendisi Tuttle, Archibald için makbuz kestirtti.

All this admin.

Tüm bu yönetim.

admin idare

Bob Funk to Admin, please.

Bob Funk, idareye lütfen.

Report to admin for processing.

İşlemler için idareye rapor ver.