English-Turkish translations for administrate:

yönetmek · idare etmek · other translations

administrate yönetmek

But I already have a secretary, and I've spoken with a nurse and a hospital administrator's wife.

Ama şimdiden bir sekreter ve bir hemşireyle konuştum. Bir de hastane yöneticisinin karısı var.

Data, allow me to introduce Chancellor Avel Durken and Space Administrator Mirasta Yale.

Data, Şansölye Avel Durken ve Uzay Yöneticisi Mirasta Yale'i tanıştırmama izin ver.

Find Rebecca Payne, Hope Memorial's Administrative Supervisor.

Rebecca Payne'i bulun. Hope Memorial Hastanesi'nin Yöneticisi.

Click to see more example sentences
administrate idare etmek

Mr. Heydrich visited Mr. Bousquet, secretary general of the police, and Mr. Hiller, secretary general of administration.

Bay Heydrich, polis teşkilatının genel sekreteri Bay Bousquet'i ve idare genel sekreteri Bay Hiller'i ziyaret etti.

The corporation co-financed that colony with Colonial Administration.

Şirket Koloni İdaresi ile birlikte bu koloniyi finanse etti.

We're just here to administrate.

Biz sadece idare etmek için buradayız.