English-Turkish translations for admire:

takdir etmek · hayran olarak, hayran olmak · hayran kalmak · çok beğenmek · hayran hayran bakmak · beğenmek · other translations

admire takdir etmek

Me and him you know, that actor we're strangers, but I admire him in many ways

Onu ve beni biliyorsun, o oyuncu Biz birer yabancıyız ama onu pek çok açıdan takdir ediyorum.

He has a strong character, and I admire that.

Güçlü bir karakteri var ve bunu takdir ediyorum.

I've always admired that about you, Art.

Seni bu konuda hep takdir etmişimdir Art.

Click to see more example sentences
admire hayran olarak, hayran olmak

But I want to speak about Frida not as her husband, but as an artist, an admirer.

Frida hakkında, onun kocası olarak değil de bir ressam ve bir hayranı olarak konuşmak istiyorum.

I'll tell you a secret: the guy I admired that day wasn't Bastiani.

Sana bir sır söyleyeyim: o gün hayran olduğum adam Bastiani değildi.

My daughter admires you, thinks you're a good man.

Kızım size hayran. İyi bir adam olduğunuzu düşünüyor.

Click to see more example sentences
admire hayran kalmak

The guy I admired that day wasn't Bastiani.

O gün hayran kaldığım adam Bastiani değildi.

And everyone admired her.

Ve herkes hayran kaldı.

He's just He's admiring.

O sadece hayran kaldı.

Click to see more example sentences
admire çok beğenmek

Incidentally, Max, I admired your article on Mrs Bertholt very much.

Hazır yeri gelmişken, Max, Bayan Bertholt ile ilgili makaleni çok beğendim.

admire hayran hayran bakmak

Listen, I admire yourzeal.

Bak, azmine hayran kaldım.

admire beğenmek

Incidentally, Max, I admired your article on Mrs Bertholt very much.

Hazır yeri gelmişken, Max, Bayan Bertholt ile ilgili makaleni çok beğendim.