English-Turkish translations for admit:

kabullenmek, kabul · kabul etmek · itiraf etmek · almak · inanmak · other translations

admit kabullenmek, kabul

You gotta admit, all that experience and knowledge and wisdom trapped in a kitchen?

Kabul et. Tüm o deneyim, bilgi ve bilgelik bir mutfağa sıkışmış durumda.

I mean, come on, admit it.

Yani, hadi ama, kabul et.

At least I can admit it.

En azından bunu kabul ederim.

Click to see more example sentences
admit kabul etmek

You gotta admit, all that experience and knowledge and wisdom trapped in a kitchen?

Kabul et. Tüm o deneyim, bilgi ve bilgelik bir mutfağa sıkışmış durumda.

You have to admit you can feel it, right?

Kabul etmelisin. Sen de hissediyorsun değil mi?

Even though he won't admit it.

O bile bunu kabul etmiyor.

Click to see more example sentences
admit itiraf etmek

looking for something more beautiful, something more exciting and, yes, i admit something more dangerous.

Daha güzel ve heyecanlı şeyler bulmak için. Evet, itiraf ediyorum. Daha tehlikeli şeyler.

Look, Simon the world's a scary place, I admit it.

Bak, Simon itiraf etmeliyim ki bu dünya korkutucu bir yer.

Guys, I have to admit something.

Beyler bir şey itiraf etmem gerekiyor.

Click to see more example sentences
admit almak

Well, it takes a big man to admit he's wrong, Kevin.

Evet, o, Kevin yanlış kabul etmek büyük bir adam alır.

It took two hours to get admitted.

Bu kabul almak için iki saat sürdü.

I must admit I underestimated you.

Kabul etmeliyim seni hafife almışım.

Click to see more example sentences
admit inanmak

I must admit, your incredibly vivid imagination is quite entertaining.

İtiraf etmeliyim ki, inanılmaz inandırıcı hayal gücün oldukça eğlendirici.