English-Turkish translations for adolescence:

ergenlik · Gençlik · other translations

adolescence ergenlik

We will re-create, ladies and gentlemen, her happy youth and her radiant adolescence.

Bayanlar ve baylar, onun mutlu gençliğini ve göz alıcı ergenlik çağını yeniden yaratacağız.

Cortez pilot racing cars since adolescence.

Ergenlik beri Cortez Pilot yarış araba.

Adolescence is a difficult time.

Ergenlik zor bir dönemdir.

Click to see more example sentences
adolescence Gençlik

You ruined my adolescence, Lois.

Sen benim gençlik çağımı yıktın, Lois.

That's not hell. It's adolescence.

Bu cehennem değil, gençlik.

What if Susan Susan's romance is adolescent.

Peki ya Susan Susan'ın ki gençlik hevesi.