English-Turkish translations for adolescent:

ergenlik · ergen · genç · yeniyetme · other translations

adolescent ergenlik

We will re-create, ladies and gentlemen, her happy youth and her radiant adolescence.

Bayanlar ve baylar, onun mutlu gençliğini ve göz alıcı ergenlik çağını yeniden yaratacağız.

Cortez pilot racing cars since adolescence.

Ergenlik beri Cortez Pilot yarış araba.

Adolescence is a difficult time.

Ergenlik zor bir dönemdir.

Click to see more example sentences
adolescent ergen

This place is like an insane asylum for adolescent girls.

Burası ergen kızlar için çılgın bir akıl hastanesine benziyor.

I'm not adolescent, okay?

Ben ergen değilim, tamam mı?

A shy, adolescent young man renders himself as a superhero.

Kendini bir süper kahramana dönüştüren utangaç, ergen bir genç.

Click to see more example sentences
adolescent genç

Just general adolescent health issues.

Sadece gençlerin genel sağlık sorunları.

A shy, adolescent young man renders himself as a superhero.

Kendini bir süper kahramana dönüştüren utangaç, ergen bir genç.

To Chicago jurisprudence and adolescent misadventure.

Chicago hukuna ve gençlerin talihsizliğine.

Click to see more example sentences
adolescent yeniyetme

You're just some mundane adolescent earthling.

Sen sadece sıradan yeniyetme bir Dünyalısın.

Open the door, you souless, tinheaded, adolescent pig!

kapıyı seni ruhsuz, kalay kafalı yeniyetme domuz!