English-Turkish translations for advanced:

gelişmiş · ileri · ilerlemiş · gelişkin · other translations

advanced gelişmiş

We're talking about an incredibly advanced and valuable piece of technology here.

Biz burada inanılmaz derecede gelişmiş. ve bir o kadar da değerli bir teknolojiden bahsediyoruz.

But how about "scientific and technological Advanced research laboratories,

Ama peki ya Bilimsel ve Teknolojik, Gelişmiş Araştırma Laboratuvarları'na ne dersin?

Unfortunately, in this case, the less advanced civilization is us.

Maalesef bu durumda, daha az gelişmiş uygarlık bizimki.

Click to see more example sentences
advanced ileri

Or I could just sit here and not use my advanced medical training.

Yoksa sadece burada oturup ve benim ileri tıbbi eğitim kullanmayın.

Intergalactic travel; advanced alien civilisations; humans living on other worlds.

Galaksiler arası yolculuk. İleri uzaylı uygarlıkları. Diğer gezegenlerde yaşayan insanlar.

I don't care how advanced they say they are, Jimmy.

Ne kadar ileri oldukları hiç umurumda değil Jimmy.

Click to see more example sentences
advanced ilerlemiş

The German invasion continues to advance north and west.

Alman işgali kuzey ve batı yönünde ilerlemeye devam ediyor.

The warriors continue to advance.

Savaşçılar ilerlemeye devam ediyor.

Advanced lung cancer.

İlerlemiş akciğer kanseri.

Click to see more example sentences
advanced gelişkin

Of course, it requires strategization and advanced specialization.

Tabii ki, bu strateji ve gelişkin bir ihtisas gerektiriyor.