English-Turkish translations for advantage:

avantajlı, avantaj · üstünlük · fayda · other translations

advantage avantajlı, avantaj

So, I want to ask one more question, and this time, with a small advantage.

O yüzden sana bir soru daha sormak istiyorum ama bu sefer küçük bir avantaj ile.

It seems like an unfair advantage.

Haksız bir avantaj gibi görünüyor.

No, sir, that's no advantage. Not in my book.

Hayır efendim, Benim kitabımda bunun bir avantajı yok.

Click to see more example sentences
advantage üstünlük

This technology would give us a tactical advantage.

Bu teknoloji bize taktik bir üstünlük sağlayacaktır.

That's not a financial advantage.

Bu finansal bir üstünlük değil.

It's a tactical advantage.

Bu taktiksel bi üstünlük.

Click to see more example sentences
advantage fayda

It's a great opportunity, and everyone wants to take advantage.

Bu büyük bir fırsat ve herkes bundan faydalanmak istiyor.

Not take advantage of a young beautiful girl, not like this

Genç ve güzel bir kızdan faydalanmak için değil, bu şekilde değil.

Maybe tried to take advantage of Nikki's condition or even worse rape.

Belki de Nikki'nin durumundan faydalanmak istedin ya da daha kötüsü tecavüz.