English-Turkish translations for advantageous:

avantajlı · faydalı · yararlı · other translations

advantageous avantajlı

So, I want to ask one more question, and this time, with a small advantage.

O yüzden sana bir soru daha sormak istiyorum ama bu sefer küçük bir avantaj ile.

It seems like an unfair advantage.

Haksız bir avantaj gibi görünüyor.

No, sir, that's no advantage. Not in my book.

Hayır efendim, Benim kitabımda bunun bir avantajı yok.

Click to see more example sentences
advantageous faydalı

It's a great opportunity, and everyone wants to take advantage.

Bu büyük bir fırsat ve herkes bundan faydalanmak istiyor.

Not take advantage of a young beautiful girl, not like this

Genç ve güzel bir kızdan faydalanmak için değil, bu şekilde değil.

Maybe tried to take advantage of Nikki's condition or even worse rape.

Belki de Nikki'nin durumundan faydalanmak istedin ya da daha kötüsü tecavüz.

advantageous yararlı

To take advantage of their life every day, but truly.

Yararlanmak için kendi hayatın her gün, ama gerçekten.

Something to your advantage.

Senin yararına olan bir şey.