English-Turkish translations for adventure:

macera · serüven · maceralı · tehlike · cüretli · atılmak · other translations

adventure macera

We've had quite an adventure here in the real world but tomorrow will be a better day.

Gerçek dünyada çok sıkı bir macera yaşadık ancak yarın daha iyi bir gün olacak.

This is not an adventure sport.

Bu bir macera sporu değil.

It would be a great adventure.

Bu muhteşem bir macera olabilir.

Click to see more example sentences
adventure serüven

Well, it's not a job, it's more like an adventure.

Bu bir değil. Daha ziyade bir serüven.

You know, a good adventure needs a good ending.

Evet. İyi bir serüvene iyi bir son gerek.

Oh, come on, it's an adventure.

Hadi ama, bu bir serüven.

Click to see more example sentences
adventure maceralı

Hey, I had, uh, quite the adventure myself today.

Hey, ben de bugün bayağı maceralı bir gün geçirdim.

But I was thinking of something a little more adventurous.

Ama ben biraz daha maceralı bir şeyler düşünüyordum.

That was quite an adventure last night.

Dün gece maceralı bir gece olmuş.

Click to see more example sentences
adventure tehlike

Adventure, romance, danger activities you can share as a couple.

Macera, romantizm, tehlike bir çift olarak paylaşabileceğiniz aktiviteler.

Excitement, adventure, danger lurking around every corner

Heyecan, macera, her köşede gizlenen tehlike

Excitement, adventure, danger lurking around every corner

Heyecan, Macera, Tehlike Her köşede bir pusu

Click to see more example sentences
adventure cüretli

Sing a foot-stomper about adventure and daring and courage.

Bir dansçının şarkı söylemesi macera, cüret ve cesarettir.

adventure atılmak

Starting this new adventure together.

Birlikte yeni bir maceraya atılmak.