English-Turkish translations for adversary:

düşman · rakip · other translations

adversary düşman

You have a very dangerous and powerful adversary, Mr. Egan.

Karşınızda çok güçlü ve tehlikeli bir düşman var, Bay Egan.

Every adversary has a weak spot.

Her düşmanın zayıf bir noktası vardır.

He was a worthy adversary.

O değerli bir düşmandı

Click to see more example sentences
adversary rakip

And a worthy adversary.

Ve değerli bir rakip.

I've respected as an adversary. Now I respect him as an ally.

Bir rakip olarak ona saygım vardı, şimdi de müttefik olarak saygım var.

She's a worthy adversary for you.

Sizin için değerli bir rakip o.

Click to see more example sentences