English-Turkish translations for adverse:

olumsuz · other translations

adverse olumsuz

Okay, so maybe they're having an adverse reaction.

Tamam belki onlar olumsuz bir reaksiyon yaşıyorlardır.

I told you it wasn't ready for adverse conditions.

Ben hazır değildim söylemiştim olumsuz koşullar için.

Mrs. Gotoh, do you think having a kid adversely affected your life?

Bayan Gotoh, sizce bir çocuk sahibi olmak hayatınızı olumsuz yönde etkiledi mi?

Click to see more example sentences