English-Turkish translations for adversity:

zorluk · güçlük · other translations

adversity zorluk

He's a writer. They thrive on adversity.

O bir yazar, onlar zorluklardan beslenirler.

adversity güçlük

Come on, "overcoming adversity"!

Hadi, "güçlüklerin üstesinden gelmek"!