English-Turkish translations for adversity:

zorluk · güçlük · other translations

adversity

Even if we encountered adversities, we will reunite again someday with these amulets.

Biz de, engellerle karşılaşsak bile, Günün birinde tekrar bir araya geleceğiz; bu tılsımlarla.

Even if we encountered adversities, we will reunite again someday.

Biz de, engellerle karşılaşsak bile, Günün birinde tekrar bir araya geleceğiz.

Okay, so maybe they're having an adverse reaction.

Tamam belki onlar olumsuz bir reaksiyon yaşıyorlardır.

And Daniel Grayson has always risen above adversity

Ve Daniel Grayson her zaman için muhalefete göğüs germiş

Adversity has never stopped you before.

Sıkıntılar seni daha önce asla durdurmadı.

I told you it wasn't ready for adverse conditions.

Ben hazır değildim söylemiştim olumsuz koşullar için.

Mrs. Gotoh, do you think having a kid adversely affected your life?

Bayan Gotoh, sizce bir çocuk sahibi olmak hayatınızı olumsuz yönde etkiledi mi?

Except for charisma, having faced any real adversity and

Karizma ve gerçek zorluklarla yüzleşmiş olmak dışında, ve

Montana Caine's having an adverse reaction to the anesthesia.

Montana Caine, anesteziye karşı ters tepki veriyor.

Psychic surgery has always faced adversity.

Psişik ameliyat her zaman zorluklarla karşılaşmıştır.