advertisers

Judy Spears and Judy Green from Warren Advertising.

Judy Spears ve Judy Green, Warren Reklamcılıktan.

Ladies, Judy Spears and Judy Green from Warren Advertising.

Merhaba. Bayanlar. Judy Spears ve Judy Green, Warren Reklamcılıktan.

New York City, big advertising agency.

New York şehri, büyük bir reklam ajansı.

But, advertising has its value so this is advertising for me,

Ama reklamın bir değeri vardır ki bu da benim için bir reklamdır.

But what about marketing and advertising?

Ama pazarlama ve reklam ne olacak?

Looks like my campaign advertising is working.

Benim reklam kampanyamda çalışıyor gibi görünüyor.

Yeah, mostly marketing, little advertising, brand management.

Evet, genelde pazarlama, biraz reklam, marka yönetimi.

Advertising, that's a great idea.

Reklamcılık. Bu harika bir fikir.

He wants a girlfriend, and that's his way of advertising.

Bir kız arkadaş istiyor, bu da onun tanıtım şekli.

How's the liquor advertising business going?

Likör reklamcılığı işi nasıl gidiyor?