English-Turkish translations for aegean sea:

Ege denizi · other translations

aegean sea Ege denizi

Alexander's turning the Aegean Sea into a Greek lake!

Alexander, Ege Denizi'ni bir Yunan gölüne dönüştürüyor.

My Godmother says, it is big like Aegean Sea.

Vaftiz annem Ege Denizi kadar büyük olduğunu söylüyor.

Across the dark Aegean Sea

Karanlık Ege Denizi'nin üstünde