English-Turkish translations for aerodrome:

havalimanı · other translations

aerodrome havalimanı

The infamous aerodrome, huh?

Şu meşhur havalimanı demek?