English-Turkish translations for aesthete:

estet · other translations

aesthete

Now, flowers provide a salve to our senses because aesthetic beauty calms us and soothes us.

Çünkü çiçekler bizim duygularımıza iyi gelir. Çünkü estetik güzellik bizi sakinleştirir ve yatıştırır.

Both you and I have a strong sense of aesthetics.

Hem senin hem de benim güçlü bir estetik anlayışımız var.

There is a sensibility and an aesthetic that completely escapes your vulgar

Bir duyarlılığı var ve senin adiliğinden gözden kaçan bir estetik

So it's an aesthetic choice.

Yani bu estetik bir seçim.

Something a little more aesthetic.

Biraz daha estetik bir şey olsun.

It's a question of aesthetics.

Bu bir estetik meselesi.

Isn't that aesthetic, too?

Bu da estetik, değil mi?

For aesthetic appreciation, always a little time.

Estetik zevkler için, her zaman vaktim vardır.

You have Venus de Milo aesthetics.

Sizde Venus de Milo estetiği var.

It's not aesthetic opinion, it's charity.

Bu estetik görüşün değil, bu yardımseverlik.