English-Turkish translations for aesthetic:

estetik · other translations

aesthetic estetik

Now, flowers provide a salve to our senses because aesthetic beauty calms us and soothes us.

Çünkü çiçekler bizim duygularımıza iyi gelir. Çünkü estetik güzellik bizi sakinleştirir ve yatıştırır.

So it's an aesthetic choice.

Yani bu estetik bir seçim.

Isn't that aesthetic, too?

Bu da estetik, değil mi?

Click to see more example sentences