English-Turkish translations for afar:

uzakta, uzak, uzaktan · other translations

afar uzakta, uzak, uzaktan

Your secret admirer could be some pervert watching you from afar with high-powered binoculars.

Senin gizli hayranın seni uzaktan güçlü bir dürbünle gözetleyen bir sapık olabilir.

Even from afar I could see something stronger here.

Uzaktan bile olsa, burada daha güçlü bir şey görüyorum.

A fisherman always see another angler from afar.

Bir balıkçı, her zaman uzaktaki balıkçıları görebilir.

Click to see more example sentences