English-Turkish translations for affaire:

ilişki · mesele · gizli ilişki · other translations

affaire ilişki

Mm-hmm. He was definitely having an affair, but the woman was very, very large and very, very heavy.

Adamın kesinlikle bir ilişkisi vardı ama çok, çok büyük ve çok, çok ağır bir kadınla.

Maybe she was having an affair

Belki de bir ilişkisi vardı.

Was James having an affair with Verity Coleman, and if so, did Alan Coleman know about it?

James'in Verity Coleman ile bir ilişkisi var mıydı, ve öyleyse, Alan Coleman bunu biliyor muydu?

Click to see more example sentences
affaire mesele

It is one of the most wonderful dishes to share in a family because it's a very social affair.

Bu bir aile içinde paylaşmak için en güzel yemekleri biridir. Çok sosyal bir mesele çünkü.

Thanks, Deacon, but this is strictly a family affair.

Teşekkürler Deacon, ama bu bir aile meselesi.

This is a private affair, Warden.

Bu özel bir mesele Warden. Hayır, değil!

Click to see more example sentences
affaire gizli ilişki

It was about a secret love affair between a married man and a young girl.

Gizli bir aşk ilişkisi hakkındaydı. Evli bir adamla genç bir kız arasında.

You think she's having a secret affair?

Sence gizli bir ilişkisi mi var?

When did this secret affair begin?

Bu gizli ilişki ne zaman başladı?

Click to see more example sentences