English-Turkish translations for affirmative:

olumlu · pozitif · ayrımcılık · doğrulayıcı · olumlu olarak., olumlu olarak · other translations

affirmative olumlu

Still working on the alien affirmative action program.

Hala uzaylılar üzerinde çalışıyoruz olumlu aksiyon programı.

I did something affirmative.

Olumlu bir şey yaptım.

Uh, that's affirmative, sir.

Ah, bu olumlu, efendim.

Click to see more example sentences
affirmative pozitif

Yeah, let's go affirmative action on this, because then I'll definitely win.

Evet, pozitif ayrımcılık yapalım çünkü o zaman kesin ben kazanırım.

Technically, that's not affirmative action.

Teknik olarak pozitif ayrımcılık değil bu.

Is that a negative or an affirmative reply?

Bu cevap negatif mi yoksa pozitif mi?

Click to see more example sentences
affirmative ayrımcılık

Yeah, let's go affirmative action on this, because then I'll definitely win.

Evet, pozitif ayrımcılık yapalım çünkü o zaman kesin ben kazanırım.

Technically, that's not affirmative action.

Teknik olarak pozitif ayrımcılık değil bu.

Affirmative action, and illegal aliens

Pozitif ayrımcılık, yasadışı yabancılar

Click to see more example sentences
affirmative doğrulayıcı

So I said, "I've got some affirmative action for you.

Ben de dedim ki, "Senin için doğrulayıcı eylemlerim var.

How affirmative is that action, bitch?

Bu ne kadar doğrulayıcı bir eylem, sürtük?

affirmative olumlu olarak., olumlu olarak

Affirmative solo, but we're gonna need another pass here.

Olumlu Solo ancak burada bir geçişe daha ihtiyacımız olacak.