English-Turkish translations for afield:

konu dışında., konu dışında · other translations

afield konu dışında., konu dışında

Your Honor, this lawsuit has gone far afield.

Sayın Yargıç, bu dava, konusunun dışına çıktı.