English-Turkish translations for again:

yine · tekrar · bir daha · yeniden · zaman zaman · gene · ayrıca · bundan başka · üstelik · other translations

again yine

Well, it looks like we're one, big, happy family again.

Peki, yine bir, büyük, mutlu aile gibi görünüyor.

Yeah, hey, it's me again.

Evet, hey, yine ben.

I'll be alone again tonight.

Bu gece yine yalnız olacağım.

Click to see more example sentences
again tekrar

One two three four.. five.. six.. seven.. eight and again

Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz ve tekrar.

It's good to see you again, kid.

Seni tekrar görmek çok güzel, evlat.

Let's, uh, let's do it again, please.

Haydi, ah, haydi onu tekrar yapalım, lütfen.

Click to see more example sentences
again bir daha

There's a good man in there, Jack, but I think there's something else, too, and I can't do that again.

Sen iyi bir insansın, Jack. Ama sanırım başka şeyler de var. Ve ben, onu bir daha yapamam.

Do not ever, ever do anything like that again.

Bir daha asla ama asla böyle bir şey yapma.

Don't ever call me again, okay?

Değil bir daha, beni ara tamam mı?

Click to see more example sentences
again yeniden

Yes, nice to see you again

Evet, seni yeniden görmek güzel

But when will I see you again?

Ama seni ne zaman yeniden göreceğim?

Start again So who are these guys?

Yeniden başla. Peki kim bu adamlar?

Click to see more example sentences
again zaman zaman

That's good, because I don't want to see you again.

İyi o zaman, çünkü seni bir daha görmek istemiyorum.

So when did you see him again?

Peki bir daha ne zaman gördün?

Then I will ask you again

O zaman sana tekrar soracağım

Click to see more example sentences
again gene

Oh, my God! This guy again!

Aman tanrım! gene bu adam!

Master, you're late again.

Hayır Usta, gene geç kaldın

Oh, Mother, waiting here again?

Anne, gene burada bekliyorsun?

Click to see more example sentences
again ayrıca

And also by the way, you're never gonna see me again.

Ve ayrıca bu arada bir daha beni asla göremeyeceksiniz.

And don't do it again.

Ayrıca bunu bir daha yapma.

Yeah. And again, I really, really Thank you.

Ayrıca, benim gerçekten ama gerçekten Sağ ol.

Click to see more example sentences
again bundan başka

And it's sort of either it's happening again, or it's something else.

Anlıyorum. Ve bu ya tekrar oluyor ya da başka bir şey var.

It's like a nightmare all over again, and I don't want to lose someone else.

Bu tekrar gördüğüm bir kabus gibi ve başka birini daha kaybetmek istemiyorum.

That's another thing, repeating myself again and again!

Bu da kendimi sürekli tekrar ettiğim başka bir şey.

Click to see more example sentences
again üstelik

Besides, I'll probably never see him again.

Üstelik muhtemelen onu bir daha hiç görmeyeceğim.

He could disappear again, and he's armed and dangerous.

Yine ortadan kaybolur. Üstelik silahlı ve tehlikeli.

Then again, Judas kissed a lot, and he wasn't sentimental.

Üstelik Judas çok öperdi, ve o duygusal değildi.