English-Turkish translations for agenda:

gündem · ajanda · other translations

agenda gündem

From now on, each and every meal will be a very important agenda for me.

Şu andan itibaren her bir öğün benim için çok önemli bir gündem olacak.

Of course, there's always an agenda.

Tabii ki, her zaman bir gündem vardır.

Thank you for this new agenda.

Bu yeni gündem için teşekkürler.

Click to see more example sentences
agenda ajanda

No, the way he's playing this behind all the false claims, there's a real agenda. And it's personal.

O bunu böyle oynuyor, tüm yanlış isteklerinin ardında gerçek bir ajanda var ve bu kişisel.

Take an agenda.

Bir ajanda alın.

There's two different agendas.

burada iki ayrı ajanda var.