English-Turkish translations for agenda:

gündem · ajanda · other translations

agenda

The question is, is this a bad agenda or a good one?

Soru şu ki, bu iyi bir amaç yoksa kötü bir amaç mı?

And last and most importantly on the agenda this morning

Bu sabah ajandasındaki en son ve en önemlisi

Every department has its own agenda, its own little secrets.

Her bölümün kendi programı, kendi küçük sırları var.

Obviously you had a different agenda, didn't you?.

Belli ki senin farklı bir amacın var, değil mi?

We have a new agenda, and finally, a real leader.

Yeni bir gündemimiz ve nihayet gerçek bir liderimiz var.

Well, obviously you had a different agenda, didn't you?

Öyle. Belli ki senin farklı bir amacın var, değil mi?

That's because he has some personal agenda they are selfish people

Bu yüzden kişisel ajendası var çünkü onlar bencil insanlar.

Excuse me, Mr. Melon, but we have a very long agenda.

Affedersiniz, Bay Melon ama çok uzun bir gündemimiz var.

Do you have another agenda here?

Burada başka bir niyetin var mı?

Look. I have my own agenda.

Bak, benim kendi ajandam var.