English-Turkish translations for aggression:

saldırgan · saldırganlık · agresiflik · saldırı · hücum · other translations

aggression saldırgan

But now, I have a more aggressive defense system.

Ama şimdi elimde daha saldırgan bir savunma sistemi var.

Listen. War Machine was a little too aggressive, alright.

Bak Savaş Makinesi biraz fazla saldırgan bir isimdi tamam mı?

More like a really aggressive hobby.

Daha çok, saldırgan bir hobi..

Click to see more example sentences
aggression saldırganlık

Curtis Chen, Another former soldier with aggression issues.

Curtis Chen, saldırganlık sorunu olan başka bir asker daha.

That's not aggressive.

Bu, saldırganlık değil.

I reject absolutely revenge, aggression and retaliation.

İntikam, saldırganlık ve kısası kesinlikle reddediyorum.

Click to see more example sentences
aggression agresiflik

This aggression? Will no longer be tolerated by this company.

Bu agresiflik? bu şirket tarafından artık daha fazla tolere edilmeyecek.

Violence, aggression and insanity. And what do you recommend?

Şiddet, agresiflik ve delirme. ve.. ne öneriyorsunuz?

This aggression of yours will no longer be tolerated by this company.

Senin bu agresifliğin bu şirket tarafından artık daha fazla tolere edilmeyecek.

Click to see more example sentences
aggression saldırı

These were deliberate acts of aggression against Nohrin civilians.

Bunlar Nohrin sivillere karşı kasıtlı saldırı eylemleriydi.

The previous year brought Israel's aggression.

Geçen yıl İsrail'in saldırıları ortadaydı.

Laugesen's very aggressive attack

Laugesen'ın agresif saldırısı

aggression hücum

Aggressive assault strategy.

Saldırgan hücum stratejisi.