English-Turkish translations for aggressive:

agresif · saldırgan · girişken · sert · other translations

aggressive agresif

Best thing to do is be aggressive and start the process, but it will be a process.

Yapacak en iyi şey agresif olmak ve süreci başlatmak ama bu bir süreç olmalı.

This is aggressive behavior

Bu çok agresif bir davranış. Hayır.

This tumor is fierce and intimidating and aggressive, but so am I.

Tümör, hiddetli, agresif ve göz korkutucu ama ben de öyleyim.

Click to see more example sentences
aggressive saldırgan

But now, I have a more aggressive defense system.

Ama şimdi elimde daha saldırgan bir savunma sistemi var.

Listen. War Machine was a little too aggressive, alright.

Bak Savaş Makinesi biraz fazla saldırgan bir isimdi tamam mı?

More like a really aggressive hobby.

Daha çok, saldırgan bir hobi..

Click to see more example sentences
aggressive girişken

What else would be so aggressive?

Başka ne bu kadar girişken olabilir?

It's a very aggressive move, but by who?

Bu çok girişken bir hamle, ama kim yaptı?

Yeah, I gotta be aggressive.

Evet, girişken olmak lazım.

Click to see more example sentences
aggressive sert

Well, it's a very aggressive word.

Gerçekten çok sert bir sözcük.

Warm but not aggressive.

Yakıcı ama sert değil.

The situation warrants a more aggressive approach.

Durum, daha sert bir yaklaşımı gerektiriyor.