English-Turkish translations for aggressive:

agresif · saldırgan · girişken · sert · other translations

aggressive saldırgan

But now, I have a more aggressive defense system.

Ama şimdi elimde daha saldırgan bir savunma sistemi var.

I need a more aggressive virus strain, a faster delivery method, because at this rate

Çok daha saldırgan bir virüs yapısına ihtiyacım var. Daha hızlı bir iletim yoluna. Çünkü bu oranlar

But we're not homicide, so we can be a little more aggressive.

Ama biz cinayet masasından değiliz. O yüzden biraz daha saldırgan olabiliriz.

Your Honour, Charlotte Dalrymple clearly suffers from erratic, aggressive and violent emotions,

Sayın yargıç, Charlotte Dalrymple kesinlikle değişken, agresif ve saldırgan hâllerhâller sergiliyor.

Most people think of him as aggressive, but I think he's misunderstood.

Pek çok insan onun saldırgan olduğunu düşünür ama bence o yanlış anlaşılıyor.

A small tumor can be very aggressive.

Küçük bir tümör çok saldırgan olabilir.

This is an aggressive virus.

Bu saldırgan bir virüs.

If you ask me, she's a very aggressive girl.

Eğer bana soracak olursan, çok saldırgan bir kız.

But it looks so aggressive.

Ama bu çok saldırgan görünüyor.

Listen. War Machine was a little too aggressive, alright.

Bak Savaş Makinesi biraz fazla saldırgan bir isimdi tamam mı?