English-Turkish translations for agitate:

heyecan · kışkırtmak · sarsmak · sıkıntı · other translations

agitate heyecan

That is why I thought he was so agitated.

O yüzden bu kadar heyecanlı olduğunu düşündüm.

Lucita seemed agitated and nervous.

Lucita heyecanlı ve gergin görünüyordu.

Wants you. Very agitated.

Seni istiyor, çok heyecanlı.

Click to see more example sentences
agitate kışkırtmak

Cordera and Cienfuegos were there agitating the people

Cordera ve Cienfuegos insanları kışkırtmak için oradaymış.

agitate sarsmak

Mrs. Collins, you're becoming agitated.

Bayan Collins, sarsılmış durumdasınız.

agitate sıkıntı

Side effects include drowsiness, apathy, agitation and blurred vision.

Yan etkileri, uyuşukluk soğukluk, sıkıntı ve bulanık görme.