English-Turkish translations for agitate:

heyecan · kışkırtmak · sarsmak · sıkıntı · other translations

agitate

I'm sorry to bother you, but your mother's extremely agitated this morning.

Rahatsız ettiğim için üzgünüm ama anneniz bu sabah aşırı tedirgindi.

He's very agitated and nervous, as if something's gone wrong.

Oldukça gergin ve sinirli. Sanki bir şeyler ters gitmiş gibi.

Do you think that agent hotchner was acting Agitated or unreasonable?

Sizce Ajan Hotchner tedirgin ya da mantıksız davranıyordu?

Here are a lot of sick people, agitated

Burada bir sürü hasta ve hüzün var.

You don't wanna hunt agitated, all right?

Siz istiyorsun avı, tamam ajite değil mi?

Maybe when you're a little less agitated.

Belki biraz daha az ajite olduğunuzda.

What if that makes her more agitated?

Ya bu onu daha da tedirgin ederse?

People here are extremely agitated now.

Buradaki insanlar şimdi son derece tedirginler.

She's been agitated all night.

Tüm gece boyunca tedirgindi.

Yes, sir, she's outside the gate, very agitated.

Evet, efendim. Kapının dışında bekliyor. Çok da telaşlı.