English-Turkish translations for agrarian:

tarım · other translations

agrarian tarım

Before the Industrial Revolution, we lived in an agrarian society.

Sanayi Devrimi öncesinde bir tarım toplumu olarak yaşıyorduk.

We are an agrarian country.

Biz bir tarım ülkesiyiz.

Your report said the Volians were a simple agrarian society.

Raporunuz Volialar'ın basit bir tarım toplumu olduğunu söylüyor.