English-Turkish translations for agreed:

kabul · olur · hemfikir · razı · other translations

agreed kabul

Then do it for your students, for their future, because you and I both agree they deserve one.

Sonra onların geleceği için, öğrencileriniz için bunu yapmak, sen ve ben hem kabul çünkü bir hak.

She'll never agree to that.

Bunu asla kabul etmez.

Why did that witch agree to help you?

Bu cadı yardım etmeyi neden kabul etti?

Click to see more example sentences
agreed olur

I agree she was very sweet, very genuine and very frank and I think that she will find a good man.

Çok özgün, çok tatlı ve çok samimi olduğunu kabul ediyorum ve o iyi bir adam bulacak bence.

Or you just know that Bonnie would agree with Luke.

Ya da Bonnie'nin Luke ile aynı fikirde olacağını biliyorsun.

Okay. What exactly did you agree to?

Pekala, tam olarak ne için anlaştınız?

Click to see more example sentences
agreed hemfikir

Yes, but unfortunately, the judge agreed with her.

Evet, ama ne yazık ki yargıç da onunla hemfikir.

Then everybody agrees with me.

O zaman herkes benimle hemfikir.

Does everyone agree?

Herkes hemfikir mi?

Click to see more example sentences
agreed razı

But then, under protest, he will agree.

Ama sonra, baskılar altında razı olacak.

Why have you agreed to grant Earl Haraldson Such a big funeral.

Reis Haraldson için neden bu kadar büyük bir cenaze töreni yapmaya razı oldun?

But a friend ofMrs McCoo,. .a widow, Mrs Charlotte Haze,. .agreed to accommodate me.

Fakat Bayan McCoo'nun bir arkadaşı dul bir bayan Charlotte. .beni yanına almaya razı oldu.

Click to see more example sentences