English-Turkish translations for agreement:

anlaşma · antlaşma · sözleşme · karar · kabul etme · ittifak · kontrat · mukavele · hemfikir · akit · kabul · other translations

agreement anlaşma

That's what I thought, which is why I've come to an agreement with the mayor.

Ben de öyle düşündüm. Bu yüzden belediye başkanı ile bir anlaşmaya vardık.

There's no agency agreement between God and my clients.

Müşterilerim ve Tanrı arasında hiç bir anlaşma yok.

Colonel, do we have an agreement?

Albay, bir anlaşma yaptık mı?

Click to see more example sentences
agreement antlaşma

Lin Dong signed an agreement with me

Lin Dong benimle bir antlaşma imzaladı.

We'll sign an agreement like civilized people.

Medeni insanlar gibi bir antlaşma imzalayacağız.

We even signed an agreement

Bir antlaşma bile imzaladık.

Click to see more example sentences
agreement sözleşme

That's a lousy agreement.

Bu berbat bir sözleşme.

Who signed this agreement?

Kim imzaladı bu sözleşmeyi?

I have a contracted agreement with Madame Van den Ende.

Bayan Van den Ende ile bir sözleşme imzaladım.

Click to see more example sentences
agreement karar

Nicholas and I are in agreement about this penicillin.

Nicholas ve ben bu penisilin hakkında bir karara vardık.

The President decided the peace agreement's more important than the truth.

Başkan, barış antlaşmasının gerçeklerden daha önemli olduğuna karar verdi.

agreement kabul etme

Tacit agreement is acceptable, Leo.

Sessiz onay kabul edilebilir Leo.

agreement ittifak

Let me suggest an alternative an alliance an agreement

Bırakın size bir alternatif öneriyim. Bir ittifak. Bir anlaşma.

agreement kontrat

This agreement was signed five years ago

O kontrat beş yıl önce imzalandı.

agreement mukavele

Special Edition AMBUSH ON COURlER Important Secret Agreement Stolen!

Özel Baskı KURYEYE PUSU Önemli Gizli Mukavele Çalındı!

agreement hemfikir

It appears you are not in agreement with Wittgenstein.

Görünen o ki siz Wittgenstein ile hemfikir değilsiniz.

agreement akit

I signed a prenuptial agreement.

Bir evlilik akdi imzaladım.

agreement kabul

Tacit agreement is acceptable, Leo.

Sessiz onay kabul edilebilir Leo.