English-Turkish translations for ail:

sıkmak · hastalık., hastalık · hasta olmak · other translations

ail sıkmak

What ails you my friend?

Canını sıkan nedir dostum?

Violet, what ails you?

Violet, canını sıkan ne?

What ails you?

Canını sıkan ne?

ail hastalık., hastalık

Jim, what ails you, exactly?

Jim! Hastalığın tam olarak nedir?

What's ailing you?

Hastalığın ne?

ail hasta olmak

We give the boys brimstone and treacle, Mr. Knuckleboy because if we didn't, they'd always be ailing.

Çocuklara şeker pekmezi ve kükürt veriyoruz Bay Knucckleboy çünkü biz yapmasaydık, her zaman hasta olabilirlerdi.