English-Turkish translations for aileron:

kanatçık · other translations

aileron kanatçık

Toggle switches for the ailerons. Joysticks for the stabilizer and rudder.

Kanatçıklar için düğmeleri, dengeleyici ve dümen için kolu kullan.

Now, engage ailerons.

Şimdi, kanatçıkları aç.