English-Turkish translations for aim:

hedef · amaçlı, amaç · nişan almak · nişan alma · amaçlamak · hedefleme · niyet · hedeflemek · other translations

aim hedef

And now, aim and now try to hit the target.

Şimdi nişan al. Ve şimdi hedefi vurmaya çalış.

But this antenna is built to aim at something.

Ama bu anten bir şeye hedef almak için yapılmış.

It's clearly aimed at me, but it's a lie,

Açıkça beni hedef alıyor ama bu bir yalan.

Click to see more example sentences
aim amaçlı, amaç

You think stealing fireworks is his real aim?

Sence gerçek amacı havai fişek çalmak mı?

That wasn't exactly my aim.

Amacım tam olarak bu değildi.

No, sir. I aim to please.

Hayır, efendim, o benim amacım.

Click to see more example sentences
aim nişan almak

It's very important to aim.

Nişan almak çok önemli.

He takes aim, and fires.

Nişan alır ve fırlatır.

Of course, aiming is difficult at a distance.

Tabii ki bu mesafeden nişan almak güç.

Click to see more example sentences
aim nişan alma

Yeah. Try aiming this time.

Bu sefer nişan almayı dene.

Those are your aiming pins.

Onlar senin nişan alma iğnelerin.

Don't even aim!

Nişan bile alma.

Click to see more example sentences
aim amaçlamak

Common aims and interests verbal communications financial security intellectual compatibility.

Ortak amaçlar ve ilgi alanları, sözlü iletişim, finansal güvenlik, entellektüel anlamda uyumluluk.

Are these such evil aims?

Bunlar şeytani amaçlar mı?

aim hedefleme

Aiming and flying.

Hedefleme Ve uçma.

aim niyet

And aiming equals intent.

Nişan almak eşittir niyet.

aim hedeflemek

Please, tell me, where am I aiming now?

Lütfen, söyle bana, şu anda nereyi hedefliyorum?