English-Turkish translations for aim:

hedef · amaçlı, amaç · nişan almak · nişan alma · amaçlamak · hedefleme · niyet · hedeflemek · other translations

aim amaçlı, amaç

You think stealing fireworks is his real aim?

Sence gerçek amacı havai fişek çalmak mı?

I have better aim than that.

Daha iyi bir amacım var.

That wasn't exactly my aim.

Amacım tam olarak bu değildi.

They had only one aim

Tek bir amaçları vardı:

No, sir. I aim to please.

Hayır, efendim, o benim amacım.

But they persevere because they've got an aim.

Ama sebat ediyorlar, çünkü bir amaçları var.

Then death is thy aim.

O halde amacın ölüm.

That's your aim.

Amacın o senin.

I think TT aims to kill Adam eventually.

Bence GT'nin amacı eninde sonunda Adam'ı öldürmek.

I'm a businessman, and my aim isto make profits.

Ben bir adamıyım ve işlerimde kârkâr amacı güderim.