English-Turkish translations for airline:

havayolu · hava yolu · other translations

airline havayolu

Sure, Sierra Airlines wasn't the biggest and the best, it was the smallest and the absolute worst.

Sierra Havayolları tabii ki en büyük ve en iyi havayolu değildi. En küçüğü ve kesinlikle en kötüsüydü.

Oh, this isn't a commercial airline, sir.

Oh, bu ticari bir havayolu değil, efendim.

To fly now you need a government or an airline to pay you.

Artık uçmak için ya bir hükümet lazım ya da maaş verecek bir havayolu.

Click to see more example sentences
airline hava yolu

Ladies and gentlemen, thank you for flying Columbia Airlines.

Bayanlar ve baylar, Columbia Hava Yollarıyla uçtuğunuz için teşekkürler.

Well, between Charles De Gaulle and Heathrow Airport, there are two national airlines.

Charles De Gaulle ve Heathrow Hava alanı arasında, iki ulusal hava yolu var.

Freedom Airlines, Flight number one and only.

Özgürlük Hava Yolları, uçuş numarası bir ve tek.

Click to see more example sentences