English-Turkish translations for ajar:

Aralık · other translations

ajar Aralık

The colonel brought me out something to file and left the door ajar.

Albay bana dosyalamam için bir şey getirdi ve kapıyı aralık bıraktı.

Keep up for me, leave the door ajar

Benim için devam et, kapıyı aralık bırak.

Keep the east door ajar.

Doğu kapısı aralık kalsın.

Click to see more example sentences