English-Turkish translations for ajar:

Aralık · other translations

ajar

You need ajar funnel, a canner, some fresh fruit strawberries, raspberries, maybe a tayberry, maybe a ripe

Bir kavanoz, bir konserveci, biraz taze meyveye çilek, ahududu, belki bir de böğürtlen gerekir, belki de olgun bir

Front door ajar.

Ön kapı açıIdı.

ls this a car or ajar?

Bu araba kavanoz mu?

I ate ajar of expired olives.

Bir kavanoz, bozulmuş zeytin yedim.

Well, not exactly open, but ajar.

Aslında tam açık değildi, aralıktı.

The trunk was only slightly ajar,not open.

Bagaj hafif aralıktı ama açık değildi.

Number eight's doorwas ajar.

Sekiz numaranın kapısı aralıktı.