English-Turkish translations for akin:

benzer · benzeyen · other translations

We also found translations for word akın in Turkish.

akin benzer

It's a unicellular organism, something akin to an algae.

Tek hücreli bir organizma, alge benzer bir şey.

akin benzeyen

Pale flesh, a texture something akin to

Solgun bir yapı dokuları şeye benziyor