English-Turkish translations for alarm:

çalar · çalar saat · uyarı · korkutmak · telaş · canavar · korku · ihbar · other translations

We also found translations for word alarm in Turkish.

alarm çalar

Right, but you need a new alarm clock, Dr Pearl

Doğru, ama yeni bir çalar saate, ihtiyacınız var Dr Pearl.

You still using that alarm clock?

Hala o çalar saati mi kullanıyorsun?

It's an alarm clock.

Bu bir çalar saat.

Click to see more example sentences
alarm çalar saat

Right, but you need a new alarm clock, Dr Pearl

Doğru, ama yeni bir çalar saate, ihtiyacınız var Dr Pearl.

And this is my alarm clock.

Bu da benim çalar saatim!

No, it's an alarm clock.

Hayır, o bir çalar saat.

Click to see more example sentences
alarm uyarı

Maybe they're warning lights, an alarm system.

Belki de uyarı ışıklarıdır, bir alarm sistemi.

My Gibbs early warning alarm system.

Ne? Gibbs Erken Uyarı sistemim.

Now, listen, ignore all warning bells and alarms.

Şimdi, dinle. Tüm uyarı zillerini, alarmları kapat.

Click to see more example sentences
alarm korkutmak

That alarm scared me. Yeah.

O alarm korkuttu beni.

What is that, the horrifying conversation alarm?

Bu da ne, korkutucu sohbet alarmı mı?

Don't be alarmed but I'm afraid Dr. Scarabus killed my father.

Paniğe kapılma ama korkarım ki Dr. Scarabus babamı öldürdü.

Click to see more example sentences
alarm telaş

Why aren't you more alarmed?

Neden daha telaşlı değilsin?

Slow, not too alarming.

Yavaş, telaşa gerek yok.

Colonel, it's nothing alarming

Albay, telaşa gerek yok.

alarm canavar

It's a goddamn monster alarm.

Kahrolası bir canavar alarmı!

alarm korku

Olive Snook made two alarming discoveries

Olive Snook iki korku veren keşif yapmıştı.

alarm ihbar

House fire, three alarm.

Ev yangını, üç ihbar.