English-Turkish translations for albania:

Arnavutluk, Arnavutluk. · other translations

albania Arnavutluk, Arnavutluk.

Albania doesn't do anything for me.

Arnavutluk benim için bir şey yapmaz.

He sleeps, occupies bed, eats every day, but Albania is poor.

Uyur, yatak işgal eder, her gün yemek yer ama Arnavutluk fakir.

Well, Albania's not a very big country, is it, my lord?

Şey, Arnavutluk çok büyük bir ülke değil, Değil mi Lordum?

Click to see more example sentences