English-Turkish translations for alcohol:

alkollü, alkol · içki · ispirto · other translations

alcohol alkollü, alkol

They gave a paranoid alcoholic a gun and a badge and they put him on my plane.

Onlar bir paranoyak ALKOLLÜ verdi silah ve rozet ve onlar benim uçağa koydular.

Yeah, and Dr. Saroyan said his tox screens came back clear, so no drugs or alcohol.

Evet. Dr. Saroyan toksin testleri temiz çıktı dedi yani uyuşturucu ve alkol yok.

Agent Paul Harmon, Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms.

Ajan Paul Harmon, Alkol, Tütün ve ateşli silahlar bürosundan.

Click to see more example sentences
alcohol içki

He is drinking alcohol again... .all this has happened because of you, useless!

Yine içki içiyor bütün bunlar senin yüzünden oldu, seni işe yaramaz!

But at the same time, alcohol isn't the answer, either, boy.

Ama aynı zamanda içki de doğru cevap değil, delikanlı.

Any drug or alcohol issues? no. dale doesn't even drink.

Peki ya uyuşturucu veya alkol sorunu? Hayır. Dale içki bile içmez.

Click to see more example sentences
alcohol ispirto

Rubbing alcohol, even stuff like this.

İspirto, hatta böyle şeyler bile.

Dr. Robert Oppenheimer drank denatured alcohol.

Dr. Robert Oppenheimer ispirto içiyormuş.

Rubbing alcohol mixed with crushed "blue-blues.

Ezilmiş "blue-blues" ile karıştırılmış ispirto.