English-Turkish translations for alcove:

girinti · cumba · other translations

alcove girinti

Oh, and that little cube-shaped box in the alcove.

Ve şu duvardaki girintide duran küp şelindeki kutuyu.

alcove cumba

South wall of the east-facing alcove.

Güney duvarı doğuya dönük cumbada.